Den nya styrelsen har gjort ett bra jobb i skymundan. Efter flera år av förluster och negativa resultat så visar årets resultat ett litet plus. 

”Ett genomgripande arbete av organisationen i att minska kostnaderna gör att vi kan presentera ett positivt resultat”, säger klubbdirektör Agne Bengtsson.

Koncernens resultat blev 166 000 kronor före skatt.

Utan att grotta ned sig allt för mycket i verksamhetsberättelsen går följande att utläsa i korta drag:

  • Intäkterna sjönk med cirka 10 miljoner kronor jämfört med året tidigare (ca 141 miljoner kronor totalt).
  • Kostnader sjönk med lika mycket, varav personalkostnader stod för den stora delen.
  • Antalet anställda (medel under året) i koncernen minskade från 104 till 98.
  • Både entréintäkterna och intäkterna för reklam minskade med totalt mellan 7 och 8 miljoner kronor.

Lämna ett svar:

Please enter your comment!
Please enter your name here